Donate
Đăng nhập

Cắt Nghĩa: Khắc Kỷ Là Gì?

Khắc kỷ là gì? Hoặc đầy đủ là chủ nghĩa khắc kỷ là gì? Với người chưa từng nghe đến khái niệm này thì nghe nó có gì đó cực khổ, bần cùng. Không! Không phải như vậy đâu bạn nhé.

Mình sẽ giúp bạn hiểu đúng về chủ nghĩa khắc kỷ, hay còn gọi là stoicism trong tiếng Anh.

Sự mệnh của Stoicism

Stoicism là một trường phái tư duy (a school of thought) được sinh ra để giúp chúng ta sống mạnh mẽ, bản lĩnh, hạnh phúc và tích cực hơn.

Nó được nhiều người lãnh đạo, doanh nhân hoặc vua chúa tiếp thu và thực hành từ xa xưa, điển hình có Marcus Aurelius, Frederick the Great, Montaigne, George Washington, Thomas Jefferson, và Adam Smith.

Họ là những người đối diện với áp lực khủng khiếp từ công việc, chứng kiến những điều thương tâm nên cần một tư duy giúp họ vẫn an yên trong mọi hoàn cảnh.

Dĩ nhiên là có nhiều trường phái về tư duy tích cực, nhưng stoicism khác ở cách tiếp cận. Thay vì dùng suy nghĩ tích cực để lạc quan hóa cuộc sống, stoic thinkers (người theo chủ nghĩa khắc kỷ) chọn đối mặt với suy nghĩ tiêu cực.

Stoicism chính là suy nghĩ về điều mà nhiều người cho là tiêu cực, nhằm mục đích luôn ở tư thế sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Chính trong những suy nghĩ về điều tiêu cực này, chúng ta lại thấy được sự lạc quan.

Chẳng hạn như khi nghĩ về cái chết, rồi không sợ nó nữa thì bạn bỗng nhiên yêu cuộc sống hẳn lên. Do đó, người thực hành stocism là người bình thản trong mọi hoàn cảnh, không phải do họ không quan tâm, mà là do họ đã chuẩn bị.

Stoicist tiêu biểu

Chỉ cần tìm hiểu về cuộc đời của những người này thì bạn sẽ hiểu rõ về bản chất của stoicism. Mình không nhận xét gì thêm vì Wikipedia đã viết rất đầy đủ và súc tích.

Marcus Aurelius

Seneca

Epitetus

Thêm nữa, khi tìm hiểu bạn mới thấy được là tư tưởng triết học sinh ra không phải là để bàn luận trên giấy, chúng được sinh ra để ứng dụng, làm cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn.

Cắt Nghĩa: Khắc Kỷ Là Gì?

Thuyên Dương Văn
đọc 2 phút

Khắc kỷ là gì? Hoặc đầy đủ là chủ nghĩa khắc kỷ là gì? Với người chưa từng nghe đến khái niệm này thì nghe nó có gì đó cực khổ, bần cùng. Không! Không phải như vậy đâu bạn nhé.

Mình sẽ giúp bạn hiểu đúng về chủ nghĩa khắc kỷ, hay còn gọi là stoicism trong tiếng Anh.

Sự mệnh của Stoicism

Stoicism là một trường phái tư duy (a school of thought) được sinh ra để giúp chúng ta sống mạnh mẽ, bản lĩnh, hạnh phúc và tích cực hơn.

Nó được nhiều người lãnh đạo, doanh nhân hoặc vua chúa tiếp thu và thực hành từ xa xưa, điển hình có Marcus Aurelius, Frederick the Great, Montaigne, George Washington, Thomas Jefferson, và Adam Smith.

Họ là những người đối diện với áp lực khủng khiếp từ công việc, chứng kiến những điều thương tâm nên cần một tư duy giúp họ vẫn an yên trong mọi hoàn cảnh.

Dĩ nhiên là có nhiều trường phái về tư duy tích cực, nhưng stoicism khác ở cách tiếp cận. Thay vì dùng suy nghĩ tích cực để lạc quan hóa cuộc sống, stoic thinkers (người theo chủ nghĩa khắc kỷ) chọn đối mặt với suy nghĩ tiêu cực.

Stoicism chính là suy nghĩ về điều mà nhiều người cho là tiêu cực, nhằm mục đích luôn ở tư thế sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Chính trong những suy nghĩ về điều tiêu cực này, chúng ta lại thấy được sự lạc quan.

Chẳng hạn như khi nghĩ về cái chết, rồi không sợ nó nữa thì bạn bỗng nhiên yêu cuộc sống hẳn lên. Do đó, người thực hành stocism là người bình thản trong mọi hoàn cảnh, không phải do họ không quan tâm, mà là do họ đã chuẩn bị.

Stoicist tiêu biểu

Chỉ cần tìm hiểu về cuộc đời của những người này thì bạn sẽ hiểu rõ về bản chất của stoicism. Mình không nhận xét gì thêm vì Wikipedia đã viết rất đầy đủ và súc tích.

Marcus Aurelius

Seneca

Epitetus

Thêm nữa, khi tìm hiểu bạn mới thấy được là tư tưởng triết học sinh ra không phải là để bàn luận trên giấy, chúng được sinh ra để ứng dụng, làm cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn.

Sapien Vietnam được tạo ra để giúp người coach và coachee như bạn thành công hơn nữa. Nếu cảm thấy nội dung giúp ích cho bạn, bạn có thể donate thay lời cám ơn đến Sapien.
Donate  
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram