Donate
Đăng nhập

Chính sách cho client

6.1. Đăng ký trở thành Khách hàng (Client)

 • Lựa chọn người đồng hành phù hợp
 • Hoàn thành đơn đăng ký
 • Chờ phản hồi từ Người đồng hành (Helper) đã chọn

6.2.  Quyền hạn của Khách hàng (Client)

 • Lựa chọn người Helper phù hợp trên Helper Directory của nền tảng Sapien vn
 • Hẹn lịch buổi đầu với Helper nếu được chấp nhận đơn đăng ký. 
 • Trao đổi, thỏa thuận trực tiếp với Helper về hợp đồng đồng hành
 • Gửi thông tin khiếu nại về những vấn đề phát sinh nằm trong phạm vi vai trò của Sapien VN đã nêu ở mục 4. Vai trò của Sapien VN 

6.3. Trách nhiệm của khách hàng (Client)

Khi đăng ký trở thành Client 

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, mô tả chi tiết rõ ràng vấn đề đang gặp phải và mong muốn hỗ trợ cụ thể trong đơn đăng ký 
 • Không quảng cáo dịch vụ, nền tảng, phần mềm hoặc ứng dụng nào trong đơn đăng ký
 • Đọc kỹ và chấp nhận với các điều khoản  trong chính sách trước khi đăng ký sử dụng nền tảng Sapien 

Trước khi  sử dụng dịch vụ Helping:

 • Sử dụng nền tảng Sapien kết nối với Helper 
 • Sử dụng thông tin của Helper (email, số điện thoại, facebook) trong hồ sơ của Client để liên lạc 
 • Phản hồi Helper trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông báo chấp nhận hoặc từ chối của Helper
 • Trao đổi rõ ràng và thống nhất với Helper về hợp đồng đồng hành của hai bên 
 • Thanh toán phí kết nối 100k cho Sapien sau khi có buổi gặp mặt đầu tiên với Helper (Chemistry Session) theo hướng dẫn đã nêu chi tiết ở mục 7.1. Phí kết nối
 • Thanh toán chi phí đúng thời hạn như trong hợp đồng cho Helper và cung cấp biên lai xác nhận thanh toán cho Helper và Sapien ngay sau khi chuyển khoản.

Trong quá trình nhận dịch vụ từ Helper

 • Nếu không thể tham gia/đến trễ buổi hẹn phải thông báo với Helper hoặc Sapien trước khi diễn ra buổi Helping 1 giờ. 
 • Không sử dụng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ hoặc những hành động khiếm nhã, thiếu lịch sự với Helper
 • Không sử dụng thông tin, hình ảnh của Helper với bất kỳ mục đích nào khi chưa được Helper cho phép.
 • Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề nào trong quá trình nhận dịch vụ từ Helper phải thông báo cho Sapien trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh. 

7.1. Phí kết nối (dành cho Khách hàng)

Sapien là tổ chức không vì lợi nhuận tuy nhiên để duy trì hoạt động, cải thiện chất lượng cũng như tạo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, chúng tôi rất cần đến sự ủng hộ của các bạn.Vì vậy sau khi được kết nối buổi đầu tiên với Helper (Chemistry Session) Client cần thanh toán phí kết nối 100.000 cho Sapien. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuyển khoản phí kết nối: 100.000

 • Ngân hàng: VP Bank
 • Tên tài khoản: DUONG VAN THUYEN
 • Số tài khoản: 138 250 369
 • Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên] _ Sapien

Bước 2: Sau khi chuyển khoản, vui lòng chụp lại hóa đơn chuyển khoản của bạn và gửi qua Email cho Sapien

 • Chủ đề (Subject) Email theo cú pháp:

           Phí kết nối | Họ Tên Helper | Họ Tên Client 

Bước 3: Kiểm tra Email xác nhận từ Sapien.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram