Donate
Đăng nhập

Điều khoản sử dụng chung

1. Định nghĩa

 • Người đồng hành (Helper): Người cung cấp dịch vụ Khai vấn (Coaching),  Cố vấn (Mentoring), Tư vấn (Consulting) đã hoàn thành hồ sơ và được hiển thị trên Helper Directory. 
 • Helper Directory: Danh bạ Helper, nơi hiển thị tất cả Người đồng hành (Helper) đã đủ điều kiện được tham gia cung cấp dịch vụ 
 • Khách hàng (Client): Người có nhu cầu nhận dịch vụ từ Helper, có thể được gọi bằng những tên khác tương ứng với dịch vụ lựa chọn như Coachee, Mentee, sinh viên..
 • Người dùng (gồm Helper và Client): cá nhân hoặc tổ chức sử dụng bất cứ dịch vụ nào của Sapien VN
 • Nền tảng Sapien Việt Nam: bên trung gian, cung cấp dịch vụ kết nối giữa Helper và Client.
 • Phí kết nối: 100.000 đồng Sapien nhận được sau khi Helper và Client có buổi gặp mặt đầu tiên (Chemistry Session)
 • Phí hoa hồng: Chi phí Sapien nhận được sau khi kết nối thành công Helper và Client

2. Tiêu chí Helper tham gia Sapien VN

 • Giới tính: Nam, Nữ, LGBT 
 • Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên 
 • Công dân mang quốc tịch Việt Nam 
 • Học vấn: 
 • Đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
 • Trường hợp không tham gia Đại học/Cao đẳng cần gửi 2 thư giới thiệu từ người trong cơ quan/tổ chức đã hoặc đang làm việc.
 • Chứng chỉ hành nghề cần đáp ứng một trong những điều kiện sau:
 • Ít nhất 1 chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ trong danh sách được Sapien công nhận (sẽ được update sau)
 • 2 thư giới thiệu từ 2 Helper đã được hiển thị Profile trên Helper Directory của  Sapien VN.

3.Phân loại Helper trên Helper Directory:

 Fresh:

 • Helper vừa đăng ký tham gia Sapien
 • Chưa trải qua vòng phỏng vấn với đội ngũ Sapien.

Interviewed:

 • Tổng số giờ kinh nghiệm tích lũy trên Sapien ít hơn 10 giờ
 • Đã trải qua vòng phỏng vấn với Sapien

Quyền lợi:

 • Nhận thông báo khi được đặt lịch.
 • Chủ động trong việc thương lương mức phí với khách hàng.

Junior:

 • Tổng số giờ kinh nghiệm tích lũy trên Sapien từ 10 đến 100 giờ 
 • Không thanh toán hoa hồng chậm cho Sapien trong 3 lần gần nhất
 • Đánh giá trung bình từ Client trên 4.0/5

Quyền lợi:

 • Giảm thêm thêm 2% khi thanh toán phí hoa hồng mỗi hợp đồng kết nối Helping thành công cho Sapien.
 • Ưu đãi sinh nhật: Giảm 10% khi thanh toán phí hoa hồng cho 1 hợp đồng Helping trong ngày sinh nhật.

Senior:

 • Tổng số giờ kinh nghiệm tích lũy trên Sapien từ 100h trở lên 
 • Đánh giá trung bình từ Client trên 4.0/5
 • Không thanh toán hoa hồng chậm cho Sapien trong 5 lần gần nhất.

Quyền lợi:

 • Hiển thị tên trên Top profile trong Helper directory 
 • Giảm thêm 5% khi thanh toán phí hoa hồng mỗi hợp đồng kết nối Helping thành công cho Sapien.
 • Ưu đãi sinh nhật: Giảm 50%  khi thanh toán phí hoa hồng cho 1 hợp đồng Helping trong ngày sinh nhật.

4.Vai trò của Sapien: 

Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người dùng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm:

 • Cung cấp nền tảng kết nối Người đồng hành (Helper) với Khách Hàng của họ (Client) 
 • Xác thực thông tin và kiểm duyệt chất lượng của Người đồng hành (Helper) dựa theo tiêu chí có sẵn trước khi Helper được phép cung cấp dịch vụ Khai vấn (Coaching),  Cố vấn (Mentoring), Tư vấn (Consulting) thông qua nền tảng Sapien
 • Tiếp nhận và  hỗ trợ xử lý khiếu nại, phản hồi từ Người đồng hành (Helper) và Khách hàng (Client) trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bên cạnh đó, Sapien sẽ không chịu trách nhiệm:

 • Quyết định nội dung và chi phí trong bản hợp đồng thỏa thuận đồng hành giữa Helper và Client
 • Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đồng hành của Helper và Client không bao gồm những vấn đề nằm ngoài điều khoản chúng tôi đã nêu.
 • Can thiệp vào quyết định của Client đến với Helper
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram