Donate
Đăng nhập

Donate để phát triển Sapien Vietnam

Đồng thân mến,

Mình là Thuyên, founder của Sapien Vietnam. Dự án Sapien Vietnam đã nhen nhóm từ 2020, nhằm mục đích phát triển ngành personal help (coaching) thông qua chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm và tạo nơi kết nối chuyên nghiệp.

Là một người trực tiếp xây dựng nên Sapien Vietnam, mình đau đáu mô hình tài chính phù hợp cho Sapien Vietnam. Hoạt động theo mô hình vì lợi nhuận thông thường thì thật khó để đầu tư vào làm vì lĩnh vực còn mới, ROI chưa đủ nhiều để bỏ tiền vào đầu tư.

Tuy nhiên như vậy thì lĩnh vực sẽ vô cùng thiếu thông tin, nhất là thông tin về coaching từ một bên thứ ba ngoài những trường đào tạo. Trong 4 năm làm nghề, mình nhận cả trăm tin nhắn hỏi về coaching từ lẫn coach và người tìm coach nhưng không thể nào trả lời được hết.

Mình có thể gọi vốn để làm dự án nhưng mình cũng không muốn tạo nên một dự án thuần thương mại. Áp lực về tạo lợi thuận cho nhà đầu tư sẽ có thể làm dự án không còn giữ được mục tiêu ban đầu của nó.

Để giải quyết những vấn đề này thì Sapien sẽ bổ sung nguồn đóng góp (donation) đến từ những người như bạn. Nếu bạn thấy những gì Sapien làm tạo được giá trị cho bạn hoặc cũng có một mục đích như Sapien thì bạn có thể đóng góp một khoản mà thấy phù hợp. Sự đóng góp của bạn chính là động lực để Sapien phát triển mạnh mẽ hơn.

Cho đến lúc đó thì mình vẫn duy trì Sapien dựa trên nguồn lực cá nhân, phát triển mạnh hay không thì tùy thuộc vào đóng góp, hưởng ứng của cộng đồng, hay nói cách khác là những người như bạn. Mình tin vào việc cho đi giá trị trước, nhận lại sau. Đó cũng là triết lý hoạt động chung của lĩnh vực của chúng ta.

Thông tin đóng góp

Tên chủ tài khoản: Dương Văn Thuyên

Ngân hàng: VP Bank - Việt Nam Thịnh Vượng

Số tài khoản: 138 250 369

Nội dung chuyển khoản: Donate Sapien . Tên của bạn (optional)

Rất vui vì được biết những gì Sapien Vietnam làm đã tạo được giá trị!

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram