Donate
Đăng nhập

Executive coaching là gì? Giá trị của huấn luyện lãnh đạo điều hành

Executive coaching là gì?

Executive coaching hay còn được gọi với cái tên “huấn luyện lãnh đạo điều hành” là một quá trình giúp các cá nhân, thường là các nhà lãnh đạo, nhà điều hành cấp cao đạt được các mục tiêu cho doanh nghiệp và cá nhân của họ. Trong đó executive coach đóng vai trò hỗ trợ và phản hồi, giúp khách hàng cải thiện kỹ năng lãnh đạo, khả năng ra quyết định và nâng cao hiệu suất tổng thể.

Executive coach giúp các nhà lãnh đạo như thế nào?

Có nhiều kỹ thuật được sử dụng trong executive coaching để giúp khách hàng đạt được mục tiêu. Những kỹ thuật này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng huấn luyện viên, khách hàng và tình huống cụ thể, nhưng có một số phương pháp phổ biến thường được sử dụng:

Đánh giá và phản hồi

Một trong những bước đầu tiên trong executive coaching thường là đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của khách hàng. Đánh giá này có thể có nhiều hình thức, ví dụ như phản hồi 360 độ, bài kiểm tra tính cách và phỏng vấn với đồng nghiệp hay cấp dưới của khách hàng. Nhờ đó, coach hiểu được tình trạng hiện tại của khách hàng và xác định các điểm cần cải thiện.

Sau khi đánh giá hoàn tất, executive coach đưa phản hồi lại cho khách hàng. Phản hồi này thường được dựa trên các hành vi và hành động cụ thể mà khách hàng có thể thực hiện để cải thiện kỹ năng lãnh đạo của họ. Phản hồi này thường được đưa ra với thái độ hỗ trợ, xây dựng, nhấn mạnh vào việc giúp khách hàng phát triển, hoàn thiện.

Thiết lập mục tiêu

Một kỹ thuật quan trọng khác được sử dụng trong executive coaching là thiết lập mục tiêu. Executive coach và khách hàng cùng nhau xác định các mục tiêu cụ thể mà khách hàng đó muốn đạt được. Những mục tiêu này có thể liên quan đến hiệu suất công việc, kỹ năng lãnh đạo hoặc những khía cạnh phát triển cá nhân khác của khách hàng.

Sau khi xác định mục tiêu, người huấn luyện lãnh đạo điều hành sẽ giúp khách hàng thiết kế một bản kế hoạch để đạt được chúng. Kế hoạch này có thể bao gồm các hành động cụ thể mà khách hàng cần thực hiện, cũng như các thời hạn và số liệu để đo lường. Executive coach cần hỗ trợ, hướng dẫn liên tục khi khách hàng thực hiện để giúp họ đạt được mục tiêu của mình.

Lợi ích của huấn luyện lãnh đạo điều hành

Phát triển kỹ năng

Executive coaching có thể giúp khách hàng phát triển các kỹ năng cụ thể cần thiết để thành công trong vai trò của họ. Những kỹ năng này thường bao gồm giao tiếp, giải quyết xung đột, ra quyết định, quản lý thời gian hoặc những kỹ năng khác.

Coach hướng dẫn và hỗ trợ khi trong quá trình khách hàng thực hiện để phát triển những kỹ năng này. Điều này cũng có thể liên quan bao gồm các bài tập đóng vai, phản hồi về các hành vi cụ thể hoặc các chương trình đào tạo phát triển.

Trách nhiệm với bản thân (accountability)

Coach giúp khách hàng duy trì sự tập trung vào mục tiêu của họ và thực hiện các hành động phù hợp với kết quả họ mong muốn. Điều này có thể thông qua các bài kiểm tra, cập nhật tiến độ thường xuyên, cũng như phản hồi và hỗ trợ liên tục.

Coach cũng giúp khách hàng vượt qua bất kỳ trở ngại hoặc thách thức nào phát sinh trong quá trình thực thi hành động. Điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với những khách hàng đang đối mặt với những tình huống khó khăn hoặc phức tạp trong vai trò của họ.

Cải thiện tư duy tích cực

Executive coaching giúp khách hàng phát triển tư duy và quan điểm tích cực hơn. Điều này rất quan trọng đối với những khách hàng đang phải chịu đựng căng thẳng, áp lực hoặc kiệt sức trong vai trò của họ.

Coach giúp khách hàng định hình lại cách suy nghĩ và phát triển một góc nhìn lạc quan và mang tính xây dựng hơn. Điều này có thể thông qua các kỹ thuật như chánh niệm, tự trò chuyện tích cực với bản thân hoặc các bài tập tưởng tượng.

Kết luận

Executive coaching là một công cụ mạnh mẽ để giúp các nhà quản lý cấp cao đạt được mục tiêu và cải thiện hiệu suất của họ. Các kỹ thuật sử dụng trong executive coaching có thể khác nhau tùy thuộc vào coach và khách hàng.

Nếu bạn là một nhà quản lý cấp cao muốn cải thiện kỹ năng lãnh đạo và đạt được mục tiêu của mình, executive coaching có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm một executive coach qua danh bạ Coach của Sapien Việt Nam. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của một coach được đào tạo, bạn sẽ phát triển các kỹ năng, tư duy cần thiết để thành công trong vai trò lãnh đạo và đạt được tiềm năng tối đa của bản thân.

Executive coaching là gì? Giá trị của huấn luyện lãnh đạo điều hành

Sapien Vietnam
đọc 4 phút

Executive coaching là gì?

Executive coaching hay còn được gọi với cái tên “huấn luyện lãnh đạo điều hành” là một quá trình giúp các cá nhân, thường là các nhà lãnh đạo, nhà điều hành cấp cao đạt được các mục tiêu cho doanh nghiệp và cá nhân của họ. Trong đó executive coach đóng vai trò hỗ trợ và phản hồi, giúp khách hàng cải thiện kỹ năng lãnh đạo, khả năng ra quyết định và nâng cao hiệu suất tổng thể.

Executive coach giúp các nhà lãnh đạo như thế nào?

Có nhiều kỹ thuật được sử dụng trong executive coaching để giúp khách hàng đạt được mục tiêu. Những kỹ thuật này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng huấn luyện viên, khách hàng và tình huống cụ thể, nhưng có một số phương pháp phổ biến thường được sử dụng:

Đánh giá và phản hồi

Một trong những bước đầu tiên trong executive coaching thường là đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của khách hàng. Đánh giá này có thể có nhiều hình thức, ví dụ như phản hồi 360 độ, bài kiểm tra tính cách và phỏng vấn với đồng nghiệp hay cấp dưới của khách hàng. Nhờ đó, coach hiểu được tình trạng hiện tại của khách hàng và xác định các điểm cần cải thiện.

Sau khi đánh giá hoàn tất, executive coach đưa phản hồi lại cho khách hàng. Phản hồi này thường được dựa trên các hành vi và hành động cụ thể mà khách hàng có thể thực hiện để cải thiện kỹ năng lãnh đạo của họ. Phản hồi này thường được đưa ra với thái độ hỗ trợ, xây dựng, nhấn mạnh vào việc giúp khách hàng phát triển, hoàn thiện.

Thiết lập mục tiêu

Một kỹ thuật quan trọng khác được sử dụng trong executive coaching là thiết lập mục tiêu. Executive coach và khách hàng cùng nhau xác định các mục tiêu cụ thể mà khách hàng đó muốn đạt được. Những mục tiêu này có thể liên quan đến hiệu suất công việc, kỹ năng lãnh đạo hoặc những khía cạnh phát triển cá nhân khác của khách hàng.

Sau khi xác định mục tiêu, người huấn luyện lãnh đạo điều hành sẽ giúp khách hàng thiết kế một bản kế hoạch để đạt được chúng. Kế hoạch này có thể bao gồm các hành động cụ thể mà khách hàng cần thực hiện, cũng như các thời hạn và số liệu để đo lường. Executive coach cần hỗ trợ, hướng dẫn liên tục khi khách hàng thực hiện để giúp họ đạt được mục tiêu của mình.

Lợi ích của huấn luyện lãnh đạo điều hành

Phát triển kỹ năng

Executive coaching có thể giúp khách hàng phát triển các kỹ năng cụ thể cần thiết để thành công trong vai trò của họ. Những kỹ năng này thường bao gồm giao tiếp, giải quyết xung đột, ra quyết định, quản lý thời gian hoặc những kỹ năng khác.

Coach hướng dẫn và hỗ trợ khi trong quá trình khách hàng thực hiện để phát triển những kỹ năng này. Điều này cũng có thể liên quan bao gồm các bài tập đóng vai, phản hồi về các hành vi cụ thể hoặc các chương trình đào tạo phát triển.

Trách nhiệm với bản thân (accountability)

Coach giúp khách hàng duy trì sự tập trung vào mục tiêu của họ và thực hiện các hành động phù hợp với kết quả họ mong muốn. Điều này có thể thông qua các bài kiểm tra, cập nhật tiến độ thường xuyên, cũng như phản hồi và hỗ trợ liên tục.

Coach cũng giúp khách hàng vượt qua bất kỳ trở ngại hoặc thách thức nào phát sinh trong quá trình thực thi hành động. Điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với những khách hàng đang đối mặt với những tình huống khó khăn hoặc phức tạp trong vai trò của họ.

Cải thiện tư duy tích cực

Executive coaching giúp khách hàng phát triển tư duy và quan điểm tích cực hơn. Điều này rất quan trọng đối với những khách hàng đang phải chịu đựng căng thẳng, áp lực hoặc kiệt sức trong vai trò của họ.

Coach giúp khách hàng định hình lại cách suy nghĩ và phát triển một góc nhìn lạc quan và mang tính xây dựng hơn. Điều này có thể thông qua các kỹ thuật như chánh niệm, tự trò chuyện tích cực với bản thân hoặc các bài tập tưởng tượng.

Kết luận

Executive coaching là một công cụ mạnh mẽ để giúp các nhà quản lý cấp cao đạt được mục tiêu và cải thiện hiệu suất của họ. Các kỹ thuật sử dụng trong executive coaching có thể khác nhau tùy thuộc vào coach và khách hàng.

Nếu bạn là một nhà quản lý cấp cao muốn cải thiện kỹ năng lãnh đạo và đạt được mục tiêu của mình, executive coaching có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm một executive coach qua danh bạ Coach của Sapien Việt Nam. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của một coach được đào tạo, bạn sẽ phát triển các kỹ năng, tư duy cần thiết để thành công trong vai trò lãnh đạo và đạt được tiềm năng tối đa của bản thân.

Sapien Vietnam được tạo ra để giúp người coach và coachee như bạn thành công hơn nữa. Nếu cảm thấy nội dung giúp ích cho bạn, bạn có thể donate thay lời cám ơn đến Sapien.
Donate  
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram