Đăng nhập

Chưa được duyệt

Minh Khoa

Khoa Minh
Kín lịch
Hoạt động từ

Dịch vụ

k -k VND /giờ làm việc

Học vấn

Điểm nhấn cá nhân

Khách hàng lý tưởng

Giới tính:
Trao đổi qua kênh:
Độ tuổi:

Mô tả

Giới thiệu bản thân

Bài viết

Chưa có bài viết!
Nơi mà bạn tìm thấy những chia sẻ về phát triển bản thân và kết nối với những người làm trong lĩnh vực "helping industry". 

Bạn là một helper?

Sapien đang kết nối những helpers để tạo ra một sự cộng hưởng cho ngành. 

Helpers là những người đã và đang giúp khách hàng sống hạnh phúc hơn, thành công hơn qua hình thức coaching, consulting, mentoring, training hoặc therapy.

Tham gia
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram