Donate
Đăng nhập
Sapien Vietnam
Kín lịch
Hoạt động từ
Coach, Coach

CoachCoach

Dịch vụ

k -k VND /giờ làm việc

Dịch vụ

k - k VND / giờ làm việc
hoặc bạn có thể nhờ Sapien gợi ý coach phù hợp
Đăng ký tư vấn chọn coach

Giới thiệu bản thân

hoặc bạn có thể nhờ Sapien gợi ý coach phù hợp
Đăng ký tư vấn chọn coach

Cảm nhận từ coachee

Đăng nhập để gửi cảm nhận đến coach!

Bài viết

Sapien Vietnam

Career coaching là gì? Các kỹ thuật được sử dụng trong khai vấn sự nghiệp

Đọc thêm!
Sapien Vietnam

Team coaching là gì? Giá trị của huấn luyện đội nhóm

Đọc thêm!
Sapien Vietnam

Business coaching là gì? Giá trị của huấn luyện kinh doanh

Đọc thêm!
Sapien Vietnam

So sánh life coaching và business coaching

Đọc thêm!
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram