Donate
Đăng nhập

Mình chọn hạnh phúc!

Nếu bạn thấy thông điệp này, thử chọn hạnh phúc nhé!

Mình ngẫu nhiên xem được đoạn video về phần thi America's Got Talent được Simon Cowell trao Golden Buzzer của Nightbirde, cô gái mắc ung thư nhiều phần và chỉ còn 2% để sống, cô có nói một câu mà đọng lại trong mình thật lâu, đó là "You can't wait until life isn't hard any more before you decide to be happy" - tạm dịch là "Bạn có thể không thể đợi được cho đến khi cuộc sống không còn khó khăn nữa trước khi bạn quyết định hạnh phúc" và chính câu nói này đã nhắc nhở mình về hạnh phúc, hạnh phúc chính là một lựa chọn, bạn có nhiều điều kiện để hạnh phúc hơn Nightbirde rất nhiều, vì bạn còn rất khỏe mạnh và vì Nightbirde còn cảm thấy hạnh phúc, tại sao bạn vẫn chưa?

Đầu năm 2021 mình có đọc quyển sách "Hạnh phúc tại tâm" của tác giả Osho, ông viết trong sách: "Nếu bạn cố tìm kiếm hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ đạt được. Hạnh phúc là điều gì đó đang thực hiện. Nó không phải là kết quả của một sự theo đuổi nào cả." Vậy thì hạnh phúc chính là một trạng thái tinh thần mà ta có thể chọn lựa bằng cách cảm nhận một cách tỉnh thức những điều mà mình đang có.Mọi người nghĩ gì về Nightbirde và hạnh phúc? Chia sẻ thêm ở bình luận để mình học hỏi từ nhau nhé!Mong bạn thật bình an và hạnh phúc ❤

Link đến phần biểu diễn của Nightbirde:

https://www.youtube.com/watch?v=CZJvBfoHDk0

Mình chọn hạnh phúc!

Trần Hậu Minh Phương
đọc 2 phút

Nếu bạn thấy thông điệp này, thử chọn hạnh phúc nhé!

Mình ngẫu nhiên xem được đoạn video về phần thi America's Got Talent được Simon Cowell trao Golden Buzzer của Nightbirde, cô gái mắc ung thư nhiều phần và chỉ còn 2% để sống, cô có nói một câu mà đọng lại trong mình thật lâu, đó là "You can't wait until life isn't hard any more before you decide to be happy" - tạm dịch là "Bạn có thể không thể đợi được cho đến khi cuộc sống không còn khó khăn nữa trước khi bạn quyết định hạnh phúc" và chính câu nói này đã nhắc nhở mình về hạnh phúc, hạnh phúc chính là một lựa chọn, bạn có nhiều điều kiện để hạnh phúc hơn Nightbirde rất nhiều, vì bạn còn rất khỏe mạnh và vì Nightbirde còn cảm thấy hạnh phúc, tại sao bạn vẫn chưa?

Đầu năm 2021 mình có đọc quyển sách "Hạnh phúc tại tâm" của tác giả Osho, ông viết trong sách: "Nếu bạn cố tìm kiếm hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ đạt được. Hạnh phúc là điều gì đó đang thực hiện. Nó không phải là kết quả của một sự theo đuổi nào cả." Vậy thì hạnh phúc chính là một trạng thái tinh thần mà ta có thể chọn lựa bằng cách cảm nhận một cách tỉnh thức những điều mà mình đang có.Mọi người nghĩ gì về Nightbirde và hạnh phúc? Chia sẻ thêm ở bình luận để mình học hỏi từ nhau nhé!Mong bạn thật bình an và hạnh phúc ❤

Link đến phần biểu diễn của Nightbirde:

https://www.youtube.com/watch?v=CZJvBfoHDk0

Sapien Vietnam được tạo ra để giúp người coach và coachee như bạn thành công hơn nữa. Nếu cảm thấy nội dung giúp ích cho bạn, bạn có thể donate thay lời cám ơn đến Sapien.
Donate  
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram