Donate
Đăng nhập
Youth Coaching Scholarship
Theo địa điểm

Coach Directory

(cập nhật liên tục)
Đã phỏng vấn và xác thực
Hành nghề từ  2021-06-01
CoachTrainer
Hà Nội
Life coach
Hải là người không màu mè, sống đơn giản và nhẹ nhàng giống như cái cây tỏa bóng mát để bạn dựa vào NGHỈ NGƠI, THẢNH THƠI trên con đường tiến tới những ước mơ, mục tiêu của bạn.
Tùy tâm và số tiền đó sẽ được chuyển đến làm từ thiện tại làng trẻ em SOS Việt Nam - sosvietnam.org
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram